bonitetna-ocena-aa-2016-gradnje-grca

Kako preveriti strokovnost in reference gradbenega podjetja?

Pri izbiri gradbenega izvajalca je pomembnih več kriterijev:

  • ponudbena cena: ki je razvidna iz predračuna del na podlagi popisa del projektanta. Le na osnovi takšnega popisa del lahko investitor primerja ponudbene predračune različnih izvajalcev. Ne zasujte se z več kot tremi kvalitetnimi ponudbami priporočenih izvajalcev in skrbno preverite vse postavke v pridobljenih ponudbah. Končna ponudbena cena namreč ni nujno najcenejša tudi bo končanju objekta. Naše ponudbe so izdelane korektno, brez skritih stroškov in zato tudi pri končnem obračunu del ni za lase privlečenih dodatnih del.
  • reference izvajalca: so ključnega pomena, saj dober glas seže v deveto vas. Preglejte spletne strani izvajalca, spletne forume o pozitivnih ali negativnih komentarjih izvajalca. Preglejte portale o tožbah na sodišču, ki so jih vložile nezadovoljne stranke, v lokalni skupnosti povprašajte o referencah izvajalca, lahko si ogledate kak zgrajeni objekt. Naše zadovoljne stranke so naša največja reklama in večino del pridobimo ravno na ta način, zato se potrudimo za vsakega naročnika ne glede na obseg del.
  • boniteta in finančna stabilnost izvajalca: pridobite si podatke o bonitetnih ocenah izvajalca na AJPESU ali pri drugih bonitetnih hišah, javno so dostopni podatki o blokadah transakcijskih računov. Preverite, koliko časa je podjetje že na trgu, koliko predhodnih podjetij je izvajalec že potopil v stečaj, koliko izvršb ima na sodišču zaradi neporavnanih dolgov. V primeru stečaja izvajalca garancija na izvedena dela ni več možna. Vsi naši finančni kazalci so nadpovprečni, spadamo v vrh finančno stabilnih in zanesljivih podjetij, ki so razvidna iz pridobljenih certifikatov, naši plačilni pogoji so zato korektni do naročnika.
  • strokovnost izvajalca lahko preverite na osebnem obisku v pisarni podjetja, saj boste izvajalca lahko povprašali o vseh vprašanjih tako glede tehnične izvedbe del kot vodenja projekta v smislu potrebne dokumentacije. Na takšnem spoznavnem sestanku si pridobite potrebno medsebojno zaupanje, ki je temelj za korektne odnose pri poslu. Še vedno namreč velja: posel smo ljudje.

Ko seštejete vse dejavnike, naj bo vaša izbira solidno razmerje med ceno in kvaliteto. Poleg vloženih sredstev v investicijo, bo pomemben tudi vaš čas, kontinuirano delo, dobri odnosi z izvajalcem, garancija za izvedena dela in odgovori na vsa dodatna vprašanja ter nasveti, ki jih boste potrebovali med in po gradnji. Neredki naši naročniki se vračajo k nam tudi po izgradnji objekta po nasvete in pomoč pri obrtniških delih do vselitve v objekt.