kako-se-lotimo-izgradnje-hise.840x420

Kako se lotimo izgradnje hiše?

Zgraditi lasten dom in v njem prijetno bivati so sanje marsikatere mlade družine. Gre za življenjsko pomembno in zahtevno odločitev, zato je izbira pravih partnerjev pri gradnji ključnega pomena, ki vam lahko prihrani veliko časa in denarja.


1. Nakup zemljišča:

 • izberite pravo parcelo za vašo hišo, saj bo ta pomembno vplivala na kvaliteto vašega življenja,
 • upoštevajte bližino javnih ustanov, prometnih povezav in že zgrajeno komunalno infrastrukturo (kanalizacija, voda, elektrika, javna razsvetljava, plin, telefon, internet),
 • pridobite lokacijsko informacijo pristojne občine in preverite kaj je na parceli dovoljeno graditi,
 • iz urbanistične informacije preverite namembnost zemljišča, kmetijskemu zemljišču bo potrebno še spremeniti namembnost, kar lahko traja nekaj časa,
 • upoštevajte plačilo komunalnega prispevka, ki je lahko kar velik strošek,
 • preverite pravno stanje in lastništvo nepremičnine v zemljiški knjigi, morebitne vpisane služnosti in plombe na nepremičnini in preverite ali imate dostop do parcele, saj morajo biti vse služnosti, ki jih potrebujete kot dostop do vaše parcele, vpisane v zemljiški knjigi,
 • sklenite kupoprodajno pogodbo s prodajalcem nepremičnine, podpis prodajalca mora biti notarsko overjen, plačajte davek na promet nepremičnin in takoj vpišite svojo lastninsko pravico v zemljiško knjigo.

 

2. Projektna dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja:

 • pridobite mapno kopijo katasterskega načrta, v katerem je vrisana parcela z vsemi izmerami,
 • pridobite zemljiško knjižni izpisek, v katerem ste vpisani kot lastnik nepremičnine,
 • pridobite lokacijsko informacijo občine, v kateri nepremičnina leži, kaj na njej lahko zgradite,
 • izberite pravega projektanta, ki bo umestil vaš objekt v prostor in pridobil vsa potrebna soglasja sosedov in drugih soglasodajalcev pri gradnji (javna infrastrukutura, naravovarstvena in kulturnovarstvena soglasja),
 • projektant vam bo pripravil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki zajema načrt hiše, arhitekturo, gradbene konstrukcije, napeljave inštalacij, zunanjo ureditev) in popis del,
 • Upravna enota vam bo na podlagi dobro pripravljenega PGD in plačila komunalnega prispevka izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo, ki mora biti pred pričetkom gradnje pravnomočno.

 

3. Izbira gradbenega izvajalca:

 • na podlagi popisa del projektanta pridobite predračune kvalitetnih gradbenih izvajalcev, ponovno preverite vse postavke iz predračunov, saj končna cena ni edino merilo pri izbiri,
 • preverite njihove reference, kvaliteto del, bonitete in finančno stabilnost podjetja,
 • oglasite se v pisarni izvajalca in si na podlagi ključnih vprašanj pridobite zaupanje do izbranega izvajalca, ki naj vam razloži potek in način dela,
 • sklenite gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem del z vsemi ključnimi sestavinami,
 • poskrbite za strokoven in nevtralen gradbeni nadzor.