Gradbene storitve ekipa Gradnje Grča

Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri gradbenega izvajalca?

Gradnja lastne hiše ali poslovnega objekta je zahteven, drag in dolgotrajen postopek, zato je izbira kvalitetnega in zanesljivega gradbenega izvajalca ključnega pomena. Prava odločitev vam lahko prihrani ne samo precej denarja, pač pa tudi časa, slabe volje in zapletov pri gradnji.

Na podlagi popisa del projektanta iz projektne dokumentacije si pridobite nekaj predračunov kvalitetnih gradbenih podjetij. Ne zasujte se z več kot tremi kvalitetnimi ponudbami, saj se boste izgubili v poplavi različnih cen, informacij in pristopov. Raje naredite premišljen izbor par priporočenih izvajalcev.

Naša želena praksa je, da vsakega potencialnega naročnika povabimo na osebni razgovor, kjer se spoznamo, si pridobimo medsebojno zaupanje, razčistimo vsa morebitna naročnikova vprašanja in mu podrobneje obrazložimo potek dela, postavke iz predračuna, terminske plane izvedbe in si ogledamo osnutek gradbene pogodbe, po kateri brez zapletov izvajamo dela že več kot dvajset let.

Pri primerjavi pridobljenih ponudb različnih izvajalcev je vsekakor pomembna cena storitve, ne sme pa biti edini kriterij pri izbiri izvajalca. Skupna ponujena cena ni nujno tudi najnižja cena ob koncu projekta. Naši predračuni so izstavljeni korektno, brez skritih stroškov, brez popravkov količin v popisu del. Če zasledimo kakšno pomembno postavko, ki v popisu del manjka, investitorja na to opozorimo, saj je pravilna investicijska ocena pred pričetkom dela zelo pomembna. Opravljena dela zaračunavamo po dejansko izvedenih količinah, brez za lase privlečenih dodatnih del.

Poleg konkurenčnih cen naj bo vaša izbira gradbenega izvajalca odvisna še od drugih pomembnih kriterijev: koliko časa je gradbeni izvajalec že na trgu, koliko njegovih potopljenih podjetij je že šlo v stečaj, kakšne bonitetne ocene dosega, kakšna je njegova finančna stabilnost, ali je že imel blokirane transakcijske račune in tožbe nezadovoljnih strank na sodišču, predvsem pa njegove reference, pohvale strank in zaupanje v njegovo strokovnost. Posel smo ljudje, je bil vedno naš moto in zaupanje ter pošteni medsebojni odnosi so temelj vsakega našega zaključenega projekta, zato še nismo imeli večje reklamacije, neplačil, tožb na sodišču, izvršb ali nedokončanih objektov.

Ko se odločite za izbranega izvajalca, je na vrsti podpis gradbene pogodbe o izvajanju del. Vsebovati mora vse bistvene sestavine, predvsem pa naročena gradbena dela, ki so opredeljena v projektu in se izvajajo na določenem zemljišču, cene posameznih del, rok plačila in rok za dokončanje del. Naša gradbena pogodba je enostavna in jasna in ščiti tako naročnika kot izvajalca. Če ni medsebojnega zaupanja in poštenih odnosov, ne pomaga še tako dolga in komplicirana pogodba.

Po podpisu pogodbe in stisku roke je končno na vrsti izvedba del. Dober izvajalec vas ne bo zasipal z nepotrebnimi vprašanji in tratil vašega časa, dela bodo potekala kontinuirano brez večjih zamud, izbrani materiali in opravljeno delo pa bo zadostilo vsem gradbenim predpisom in standardom. Tako se boste po končanih delih z veseljem vselili v svoj objekt brez neprijetnih spominov na komplikacije pri gradnji.