Gradnja na ključ in po dejanskih izmerah

Razlika med gradnjo na ključ in po dejanskih izmerah

V gradbeni pogodbi o izvedbi del lahko določimo način obračuna del na dva načina:

  • obračun del s ceno na enoto mere, kjer se obračunavajo dela po dejansko izvedenih količinah, torej lahko obračunana dela rahlo odstopajo iz ponudbenega predračuna navzgor ali navzdol odvisno do točnosti popisa del projektanta. Cene na enoto so znane in potrjene s sprejetjem ponudbenega predračuna izvajalca, izstavljene situacije pa so obračunane po dejansko izvedenih količinah. Takšen način obračunavanja gradbenih del je korekten do obeh pogodbenih strank, naročnik plača tisto, kar je bilo dejansko izvedeno in se ga poslužujemo tudi v našem podjetju. Do sedaj do večjih odstopanj od popisa del nismo naleteli.
  • obračun del po sistemu ključ v roke, pri katerem mora izvajalec izvesti vsa dela, tudi nepredvidena in več dela za vnaprej določeno ponudbeno ceno na ključ, prav tako se obračun del ne zmanjša za manj izvedena dela. Kjer obseg del ni točno znan vnaprej, je takšen obračun del lahko sporen. Ker izvajalec nosi breme projektantove točnosti popisa del, si izvajalci običajno za takšen riziko prištejejo vsaj 10% povišanje pogodbene cene na ključ, zato takšen sistem ni najcenejši do naročnika, niti najbolj korektne do izvajalca.

V naši praksi je obračun del po dejanskih izmerah, ki je korekten do obeh pogodbenih strank. Vsak udeleženec pri gradnji objekta mora nositi svoj del odgovornosti: projektant za točne popise del, izvajalec za kvalitetno in strokovno izvedbo in naročnik za pošteno plačilo dejansko izvedenih del.