Srebrni znak odličnost v gradbeništvu - Gradnje Grča

Zlati znak odličnosti v gradbeništvu

V letu 2018 smo pridobili Zlati znak odličnosti v gradbeništvu in s tem nadgradili srebrni znak iz leta 2016. Z Znakom odličnosti v gradbeništvu želi Obrtna zbornica Slovenije izpostaviti uspešna in trajnostno naravnava podjetja na področju gradbeništva in s tem povečati ugled takšnih podjetij v strokovni javnosti, pri naročnikih in zaposlenih. Na vseh področjih smo bili ocenjeni dobro, posebno pa nas veseli, da smo pri odnosih z naročniki dosegli 100 %.

Neodvisni ocenjevalci so temeljito pregledali naše poslovanje z vseh vidikov:

  • vodenje podjetja (družinsko podjetje, 20 let obstoja, nasledstvo podjetja, redna usposabljanja vodstva podjetja, trajnosti odnosi z vsemi poslovnimi partnerji),
  • strateški pristop podjetja (razpršenost kupcev in odpornost na dejavnike tveganja na trgu, promocija podjetja, marketing, analiza poslovanja, poslovno mreženje),
  • ravnanje z ljudmi (skrb za zaposlene, kvalitetni in preverjeni podizvajalci, vpetost v lokalno skupnost, odnosi z dobavitelji, predvsem pa zadovoljstvo kupcev),
  • viri podjetja (znanje in izkušnje, dobro ime podjetja, kvalitetni zaposleni delavci, zanesljivi kooperanti, povezovanje z drugimi podjetji, dovolj velik vozni park, sodobna orodja in oprema, lastna finančna sredstva in plačila pred valuto),
  • pristop k realizaciji (kvalitetna izvedba del, urejenost gradbišč, spoštovanje zakonodaje, redna kontrola na gradbišču, poudarek na strokovno bolj zahtevnih delih, odnos do reklamacij, garancija za izvedena dela),
  • rezultati poslovanja (poslovni izkazi podjetja, finančna stabilnost podjetja, bonitetna ocena AA+, nezadolženost podjetja, visok delež lastnega kapitala ter nobenih izvršb ali tožb na sodišču).