Telekomoc stolp Boč

Sanacija temeljnih stebrov Telekomovega antenskega stolpa na Boču

V letu 2019 smo v podjetju izvedli tehnično zahtevno sanacijo poškodovanih temeljnih stebrov antenskega stolpa na Boču. Največji telekomunikacijski stolp v Sloveniji je bil zgrajen leta 1983, jeklena konstrukcija stoji na devetih armirano-betonskih temeljih s temeljnimi stebri višine do 8,3 m.

Pred montažo dodatnih anten teže 2000 kg je ZRMK z skeniranjem ugotovil, da je v stebru premalo armature in je pretanka glede na načrt, stebri so poškodovani zaradi zunanjih meteornih vplivov, predvsem zmrzovanja in tajanja. Pričel je odpadati beton in korodirati armatura.

Za odpravo teh napak je bilo potrebno temeljne stebre obbetonirati, poškodovane površine odstraniti in očistiti, upogibne obremenitve pa pojačati z dodatno jekleno armaturo, vgrajeno v obbetonirani del.

Pri izkopu temeljev in stebrov smo ob enkrat odkopali le en steber globine do 3m. Potrebno je bilo izdelati cevni gradbeni oder, ki je omogočal opažanje z velikostenskim opažem. Ročno s kladivi smo odstranili slabo vezane delce betona. Z brusilnimi stroji smo odstranili deloma slabo sprijeto barvo in z visokotlačnim čistilnikom odstranili nečistočo in zemljo. Zarjavelo armaturo smo skrtačili in jo zaščitili s protikorozijsko zaščito armature (SIKA MONOTOP - 910N). Za vezni sloj betona med starim in novim betonom smo uporabili Cementol elastosil, ki smo ga nanesli neposredno pred zapiranjem opaža z valjčkom.

Za sidranje smo uporabili visoko vredno lepilo za lepljenje sider SIKA ANCHORFIX-2. Pred armiranjem smo v temelj zavrtali luknje v globino 30 cm, nato smo luknjo očistili in izpihali z kompresorjem in odprtino napolnili z lepilom SIKA ANCHORFIX-2, kamor smo vtisnili sidra dolžine 1,00 m.

Pred vgradnjo armature smo temelj premazali z hidroizolacijo Hidrozan. Opažali smo z velikostenskim sistemom Faresin, ki smo ga sproti prilagajali potrebam na gradbišču. Stebre smo zaradi višine betonirali v dveh sklopih.

Po razopažanju smo beton negovali z vodnim pršenjem. Pred zasipanjem stebrov smo beton zaščitili (izolirali) z hidroizloacijo Hidrotes in jo zaščitili z stirodurom 3cm. Po preteku 28 dni smo zaščitili beton z Kemafob aqua.

Po treh mesecih izvajanja del smo v podjetju uspešno zaključili izvedbo projekta , ki je bil tehnično kar zahteven, predvsem zaradi oddaljenosti gradbišča tudi naporen.

 

telekomov-stolp-boc Sanacija telekomovega stolpa Boč 07 Sanacija telekomovega stolpa Boč 06 Sanacija telekomovega stolpa Boč 04 Sanacija telekomovega stolpa Boč 05 Sanacija telekomovega stolpa Boč 03 Sanacija telekomovega stolpa Boč 01 Sanacija telekomovega stolpa Boč 02 Sanacija telekomovega stolpa Boč