Gradimo vse vrste stanovanjskih in poslovnih objektov, smo tudi certificirani izvajalec gradnje s POROTHERM DRYFIX sistemom. Na podlagi popisa del iz projektne dokumentacije vam pripravimo korekten predračun, poskrbimo za zakoličbo objekta in ureditev gradbišča in v skladu z vsemi predpisi in standardi v dogovorjenem roku zgradimo vaš objekt do želene gradbene faze. Nudimo ugodne plačilne pogoje in korekten obračun del pod dejanskih izmerah.

Porotherm certifikat

Gradnja novogradnje

Novogradnja

Novogradnja prodaja