izgradnja novega gasilskega doma 2017

Izgradnja gasilskega doma v Notranjih Goricah

V letu 2017 smo izpeljali novogradnjo gasilskega doma v Notranjih Goricah. Gradnja gasilskega doma je bila zaradi specifičnih temeljev in večjih razponov objekta z opažanjem po stolpnem sistemu ter gradnji visokega stolpa, tehnično bolj zahteven objekt. Gasilcem PGD Notranje Gorice – Plešivica želimo uspešno selitev v novo pridobljeni gasilski dom.

 

gradnja-betosnkih-poslovnih-in-stanovanjskih-objektov2

Gradimo tudi betonske stanovanjske ali poslovne objekte

Pri stanovanjskih ali poslovnih objektih večjih razponov in odprtin za okna in vrata se arhitekti odločajo za betonsko izvedbo objekta.

Prednosti takšne gradnje so v večji nosilnosti in trdnosti objekta. Način gradnje z velikostenskimi opaži in vlivanjem betona na objektu se bistveno razlikuje od klasične gradnje.

V našem podjetju smo specializirani tudi za tak način gradnje, zadnji projekt smo v letu 2016 izvedli v Iški vasi.

Srebrni znak odličnost v gradbeništvu - Gradnje Grča

Srebrni znak odličnosti v gradbeništvu

V letu 2016 smo pridobili Znak odličnosti v gradbeništvu, s katerim želi Obrtna zbornica Slovenije izpostaviti uspešna in trajnostno naravnava podjetja na področju gradbeništva in s tem povečati ugled takšnih podjetij v strokovni javnosti, pri naročnikih in zaposlenih. Na vseh področjih smo bili ocenjeni dobro, posebno pa nas veseli, da smo pri odnosih z naročniki dosegli 100 %.
Neodvisni ocenjevalci so temeljito pregledali naše poslovanje z vseh vidikov:

  • vodenje podjetja (družinsko podjetje, 20 let obstoja, nasledstvo podjetja, redna usposabljanja vodstva podjetja, trajnosti odnosi z vsemi poslovnimi partnerji),
  • strateški pristop podjetja (razpršenost kupcev in odpornost na dejavnike tveganja na trgu, promocija podjetja, marketing, analiza poslovanja, poslovno mreženje),
  • ravnanje z ljudmi (skrb za zaposlene, kvalitetni in preverjeni podizvajalci, vpetost v lokalno skupnost, odnosi z dobavitelji, predvsem pa zadovoljstvo kupcev),
  • viri podjetja (znanje in izkušnje, dobro ime podjetja, kvalitetni zaposleni delavci, zanesljivi kooperanti, povezovanje z drugimi podjetji, dovolj velik vozni park, sodobna orodja in oprema, lastna finančna sredstva in plačila pred valuto),
  • pristop k realizaciji (kvalitetna izvedba del, urejenost gradbišč, spoštovanje zakonodaje, redna kontrola na gradbišču, poudarek na strokovno bolj zahtevnih delih, odnos do reklamacij, garancija za izvedena dela),
  • rezultati poslovanja (poslovni izkazi podjetja, finančna stabilnost podjetja, bonitetna ocena AA+, nezadolženost podjetja, visok delež lastnega kapitala ter nobenih izvršb ali tožb na sodišču).

Gradbene storitve ekipa Gradnje Grča

Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri gradbenega izvajalca?

Gradnja lastne hiše ali poslovnega objekta je zahteven, drag in dolgotrajen postopek, zato je izbira kvalitetnega in zanesljivega gradbenega izvajalca ključnega pomena. Prava odločitev vam lahko prihrani ne samo precej denarja, pač pa tudi časa, slabe volje in zapletov pri gradnji.

Na podlagi popisa del projektanta iz projektne dokumentacije si pridobite nekaj predračunov kvalitetnih gradbenih podjetij. Ne zasujte se z več kot tremi kvalitetnimi ponudbami, saj se boste izgubili v poplavi različnih cen, informacij in pristopov. Raje naredite premišljen izbor par priporočenih izvajalcev. Preberi več “Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri gradbenega izvajalca?”

Bistvene sestavine gradbene pogodbe

Katere so bistvene sestavine gradbene pogodbe?

Z gradbeno pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s projektom za izvedbo del zgradil objekt na določenem zemljišču ali na že obstoječem objektu, naročnik pa se zavezuje, da bo za to plačal določeno ceno. Gradbena pogodba mora biti enostavna in jasna in naj ščiti tako naročnika kot izvajalca.

Bistvene sestavine gradbene pogodbe so: Preberi več “Katere so bistvene sestavine gradbene pogodbe?”

Gradbene faze objekta izgradnja.840x420

Gradbene faze pri izgradnji objekta

V našem podjetju vam lahko ponudimo izvedbo vseh gradbenih del z lastnimi delavci, kasneje pa tudi izvedbo vseh ostalih obrtniških del s kvalitetnimi kooperanti, s katerimi sodelujemo že vrsto let. Skrbimo za njihovo kvaliteto in rok izvedbe, dela si sledijo kontinuirano brez večjih zamud, naročnik pa ima samo enega sogovornika za celoten projekt.

 

I. Gradbena faza:

  • priprava terena in ureditev gradbišča,
  • uradna zakoličba objekta s strani izbranega geodeta,
  • izkop gradbene jame, ki je stroškovno odvisen od geološke sestave tal,
  • izgradnja temeljev in temeljne plošče.

Preberi več “Gradbene faze pri izgradnji objekta”