Kaj nam prinaša nova prostorsko – gradbena zakonodaja

S 1.6.2018 je stopila v veljavo nova prostorsko – gradbena zakonodaja, sprejeta v treh zakonih.Novi GRADBENI ZAKON nadomešča do sedaj veljavni ZGO-1: Zakon o graditvi objektov, celotni paket nove zakonodaje pa prinaša nekaj pomembnih novosti v gradbeni praksi.

Več o tem

 

Kako se lotimo izgradnje hiše?

Zgraditi lasten dom in v njem prijetno bivati so sanje marsikatere mlade družine. Gre za življenjsko pomembno in zahtevno odločitev, zato je izbira pravih partnerjev pri gradnji ključnega pomena, ki vam lahko prihrani veliko časa in denarja.

Več o tem

 

Kdaj potrebujemo gradbeno dovoljenje?

Po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje se objekti razvrščajo v naslednje skupine:

 • Zahtevni objekti: objekti večjih dimenzij nad 2.000 m2, v katerih se zadržuje večje število oseb s posebnimi tehničnimi zahtevami: potrebujejo gradbeno dovoljenje,
 • Manj zahtevni objekti: objekti, ki niso uvrščeni med zahtevne, manj zahtevne ali nezahtevne objekte, običajno enostanovanjske hiše: potrebujejo gradbeno dovoljenje,

Več o tem

 

Gradbene faze pri izgradnji objekta?

V našem podjetju vam lahko ponudimo izvedbo vseh gradbenih del z lastnimi delavci, kasneje pa tudi izvedbo vseh ostalih obrtniških del s kvalitetnimi kooperanti, s katerimi sodelujemo že vrsto let. Skrbimo za njihovo kvaliteto in rok izvedbe, dela si sledijo kontinuirano brez večjih zamud, naročnik pa ima samo enega sogovornika za celoten projekt.

I. Gradbena faza:

 • priprava terena in ureditev gradbišča,
 • uradna zakoličba objekta s strani izbranega geodeta,
 • izkop gradbene jame, ki je stroškovno odvisen od geološke sestave tal,
 • izgradnja temeljev in temeljne plošče.

II. Gradbena faza:

Več o tem

 

Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri gradbenega izvajalca?

Gradnja lastne hiše ali poslovnega objekta je zahteven, drag in dolgotrajen postopek, zato je izbira kvalitetnega in zanesljivega gradbenega izvajalca ključnega pomena. Prava odločitev vam lahko prihrani ne samo precej denarja, pač pa tudi časa, slabe volje in zapletov pri gradnji.
Na podlagi popisa del projektanta iz projektne dokumentacije si pridobite nekaj predračunov kvalitetnih gradbenih podjetij. Ne zasujte se z več kot tremi kvalitetnimi ponudbami, saj se boste izgubili v poplavi različnih cen, informacij in pristopov. Raje naredite premišljen izbor par priporočenih izvajalcev.

Več o tem

 

Katere so bistvene sestavine gradbene pogodbe?

Z gradbeno pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s projektom za izvedbo del zgradil objekt na določenem zemljišču ali na že obstoječem objektu, naročnik pa se zavezuje, da bo za to plačal določeno ceno. Gradbena pogodba mora biti enostavna in jasna in naj ščiti tako naročnika kot izvajalca.

Bistvene sestavine gradbene pogodbe so:

 • določitev pogodbenih strank (naročnik mora imeti pravico graditi na določenem zemljišču, izvajalec pa mora izpolnjevati vse kriterije za izvajalca gradbenih del),
 • predmet pogodbe (opredeliti je potrebno naročena gradbena in obrtniška dela, zato so projektna dokumentacija in popis del s predračunom izvajalca sestavni del gradbene pogodbe),

Več o tem

 

Razlika med gradnjo na ključ in po dejanskih izmerah?

V gradbeni pogodbi o izvedbi del lahko določimo način obračuna del na dva načina:

 • obračun del s ceno na enoto mere, kjer se obračunavajo dela po dejansko izvedenih količinah, torej lahko obračunana dela rahlo odstopajo iz ponudbenega predračuna navzgor ali navzdol odvisno do točnosti popisa del projektanta. Cene na enoto so znane in potrjene s sprejetjem ponudbenega predračuna izvajalca, izstavljene situacije pa so obračunane po dejansko izvedenih količinah. Takšen način obračunavanja gradbenih del je korekten do obeh pogodbenih strank, naročnik plača tisto, kar je bilo dejansko izvedeno in se ga poslužujemo tudi v našem podjetju. Do sedaj do večjih odstopanj od popisa del nismo naleteli.

Več o tem

 

Kako preveriti strokovnost in reference gradbenega podjetja?

Pri izbiri gradbenega izvajalca je pomembnih več kriterijev:

 • ponudbena cena: ki je razvidna iz predračuna del na podlagi popisa del projektanta. Le na osnovi takšnega popisa del lahko investitor primerja ponudbene predračune različnih izvajalcev. Ne zasujte se z več kot tremi kvalitetnimi ponudbami priporočenih izvajalcev in skrbno preverite vse postavke v pridobljenih ponudbah. Končna ponudbena cena namreč ni nujno najcenejša tudi bo končanju objekta. Naše ponudbe so izdelane korektno, brez skritih stroškov in zato tudi pri končnem obračunu del ni za lase privlečenih dodatnih del.

Več o tem

 

Kakšna je garancija za izvedbo gradbenih del?

Garancijski roki po Gradbenih uzancah:

 • za napake v solidnosti gradnje in trdnosti objekta je garancijski rok 10 let od izročitve objekta, naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o odkritih napakah v roku 6 mesecev,
 • za kakovost izvedenih gradbenih, obrtniških ali inštalacijskih del je garancijski rok 2 leti od primopredaje izvedenih del in izročitve objekta,
 • za vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, zato vam mora izvajalec izročiti vso tehnično dokumentacijo o vgrajeni opremi v objektu.

 

Na vrh