Predstavitev pridobitve NPK za kakovostno obnavljanje objektov kulturne dediščine z učenjem tehnike nanašanja apnenega ometa, revija Obrtnik, februar 2017.Predstavitev pridobitve NPK za kakovostno obnavljanje objektov kulturne dediščine z učenjem tehnike nanašanja apnenega ometa, revija Obrtnik, april 2016.Ometi po starem, članek o praktičnem delu delavnice sanacije apnenih ometov, Deželne novice, marec 2016Projekt izvedbe gradbenih del pri vzpostavitvi državnih geodetskih točk 0. reda, Geodetska uprava RS, september 2014Predstavitev podjetja v glasilu Naša pot Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič, junij 2009Gradnja Gasilskega doma PGD Kamnik pod Krimom